TÜM ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI SENDİKASI
" ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ BAĞIMSIZ VE GÜÇLÜ SESİ "

    • ÜNİVERSİTELERDE ÇALIŞAN İDARİ VE TEKNİK PERSONELLERİN DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI ÖDENMELİDİR !
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • http://www.facebook.com/tumunisen
  • https://www.twitter.com/@tumunisen
Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim
Hava Durumu

DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARIMIZIN ÖDENMESİ İÇİN KHK DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNULDU

Üniversitelerde çalışan idari, teknik ve diğer personelin görmezden gelinmesi, yok sayılması kabul edilemez !

DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARIMIZIN ÖDENMESİ İÇİN KHK DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNULDU
   657 sayılı DMK’na tabi çalışan devlet memurları içinde en düşük ücret uygulamasına maruz kalan kesim olarak yükseköğretim çalışanları karşımıza çıkmaktadır. Halen uygulanmakta olan seyyanen ek ödeme uygulaması her ne kadar bazı farklılıkları gidermeye yönelik bir uygulama olarak hayata geçirilmiş olsa da 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı    KHK da yapılan düzenleme ile döner sermaye katkı payı ödemelerinden kurum çalışanı idari ve teknik personelin adeta yok sayılarak yararlandırılmaması kabul edilebilir bir uygulama değildir.
   Yükseköğretim kurumlarının vazgeçilmez 3 ana unsurundan biri olan idari ve teknik personelin varlığını, kurumlarının işlerliğine sağladıkları katkıyı görmezden gelmek söz konusu bile olamayacağı gibi kurum çalışanları arasında akademik personelin yararlandırıldığı döner sermaye katkı payı ödemelerinden idari ve teknik personelin yine katkısı oranında yararlandırılmaması insan haklarına aykırı, anayasanın eşitlik ilkesine ve adil gelir paylaşımı anlayışına ters, çalışma barışını ve huzurunu bozan, demokrasi ile de bağdaşmayan ve savunulması imkan dahilinde olmayan bir uygulamadır. 
   Söz konusu yanlış uygulamanın bir an önce sonlandırılması gerekmektedir. Bahsekonu KHK nın ilgili maddesinin iptali ve eski haline dönüştürülmesi yönünde yapılacak düzenleme ile herhangi bir bütçe gereksinimi olmaksızın düzenli döner sermaye geliri olan yükseköğretim kurumlarında akademik personel için halen devam eden “ek ödeme” uygulamasının yanısıra katkı payı ödemesinin aynı şekilde idari ve teknik personele ödenen ek ödemenin yanısıra döner sermaye katkı payı ödemeleri tekrar başlatılmalıdır. Döner sermaye işletmeleri olmayan yükseköğretim kurumlarında da en kısa zamanda döner sermaye işletmeleri kurulması ve düzenli olarak gelir getirici yapıya kavuşmalarının sağlanmalıdır. Bu konuda gerekli girişimlerin başlatılması ve yükseköğretim kurumlarında çalışan idari ve teknik personelin diğer kurum çalışanları ile eşit düzeye getirilebilmesi noktasında bir aşama kaydedilmesi elzemdir. Bu haksızlığın giderilmesi toplum huzuru, çalışanların refahı, aidiyet duygularının kazandırılması, sosyal ve eşitlikçi devlet ilkesine uygun düzenlemelerin gerçekleştirilmesine yönelik bir girişim olarak yükseköğretim kurumlarımızda çalışan yükseköğretim personeli onbinlerce kamu çalışanının haklı talebi ve beklentisidir.
 
   İlgili KHK da yapılacak düzenleme ile yükseköğretim kurumlarında çalışan memur, bilgisayar işletmeni, V.H.K.İ., teknisyen, tekniker, hizmetli vb. kadrolarda görev yapan ve sayıları onbinleri bulan idari ve teknik personelin bütçeye ek bir yük getirmeksizin, katkıları oranında döner sermaye katkı payı ödemelerinden yararlandırılmaları,
      Yükseköğretim kurumlarında gelir getirici bir yapı olarak kurulmuş olan Döner Sermaye İşletmelerinin bu sayede daha işlevsel ve gelirlerini arttırıcı bir ivme kazanmalarının sağlanması,
Yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan akademik kadrolara hem ek ödeme ve hem de döner sermaye ödemesi yapılırken, idari ve teknik kadrolarda çalışanların döner sermaye katkı payı ödemelerinden yararlandırılmaması suretiyle süregelen haksız ve Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı uygulamanın sonlandırılması,
      Bu sayede bütün kamu çalışanları arasında en düşük ücretle çalışmakta olan yükseköğretim çalışanlarının bu mağduriyetlerinin giderilmesi ile birlikte, sosyal ve ekonomik koşullarına ilişkin olumsuzluklar bir nebze de olsa önlenmiş ve süregelen adaletsizliğin önüne geçilmiş olacaktır.
      Yükseköğretim kurumları ve üniversitelerde çalışan idari ve teknik personellerin, bu mağduriyetlerine kulak vererek, konu hakkında gerekli hassasiyeti gösteren ve devam eden bu olumsuzlukların giderilmesi için TBMM Başkanlığı’na ilgili KHK da değişiklik yapılması için teklif sunan İyi Parti Milletvekili Sn. Fahrettin YOKUŞ’a üyelerimiz ve yükseköğretim çalışanları adına teşekkürlerimizi sunarız.

 

Tüm Üniversite Çalışanları Sendikası

Genel Merkezi

1102 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın