TÜM ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI SENDİKASI
" ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ BAĞIMSIZ VE GÜÇLÜ SESİ "

    • ÜNİVERSİTELERDE ÇALIŞAN İDARİ VE TEKNİK PERSONELLERİN DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI ÖDENMELİDİR !
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • http://www.facebook.com/tumunisen
  • https://www.twitter.com/@tumunisen
Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim
Hava Durumu
Mecbur BODUR
tumunisen@gmail.com
Gelin tanış olalım...
01/03/2015
Değerli üniversite çalışanları ;

Ülkemizde kamu görevlisi devlet memurlarına 1961 Anayasasının 46. maddesiyle tanınan sendikal örgütlenme haklarının kullanımı günümüze kadar uzanan süreçte çeşitli kesintilerle en son 2001 yılında kabul edilen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile son şeklini almış ve 2004, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında yapılan değişikliklerin ardından, 12 Eylül 2010 yılında kabul edilen referandumla, kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanınmış ve halen uygulanmaktadır. Kanunun çıkarılması aşamasında devletin bütün kurumlarında çalışanlar, benzer özellikleri taşıyan teşkilat ve kurumların aynı iş kolunda değerlendirilmesi suretiyle belli iş kollarına ayrılarak sendikal örgütlenmenin gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Geçen zaman içinde farklı işkollarından sendikaların bir araya gelmeleri suretiyle oluşturulan konfederasyon yapısı ile güç birliği ve birlik beraberlik  sağlanması ve buna bağlı olarak yaptırım gücünün arttırılması amacıyla yola çıkılmış ve bu amaçla farklı işkollarının aynı çatı altında toplandığı konfederasyonlar günümüz sendikal örgütlenmesinde kamu çalışanı devlet memurlarının temsilcileri olarak üye sayıları oranında kamu işvereni ile yapılan Toplu Sözleşme görüşmelerini sürdürmektedirler. Genel sendikal yapı içerisinde üniversite çalışanlarının durumuna baktığımızda 2 nolu işkolunda Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM, YÖK ve KYK çalışanları ile bir  arada değerlendirilen üniversite çalışanları akademik, idari, teknik her türlü kadroları ile sendikal örgütlenmeleri oranında farklı konfederasyonlara bağlı ve çoğunluğu MEB çalışanlarından oluşan eğitim iş kolu sendikalarında üye bazında örgütlenmekte ancak, üye oldukları sendikaların genel üye sayıları içerisinde oldukça düşük oranlarda olmaları nedeniyle gerçek anlamda sorunlarının ve problemlerinin gündeme getirilmesi, hak arama mücadelesinde seslerinin duyurulması maalesef mümkün olamamaktadır .

Esasen konfederasyonlara önemli bir üye desteği sağlayan üniversite çalışanlarının geçmiş dönemlerde yapılan toplu sözleşme görüşmeleri ve sonuçları incelendiğinde sadece birkaç başlıkta, satır aralarında söz edilen bir kesim olduğu görülecektir, nitekim en son 22 Ağustos 2015 tarihinde imzalanmış olan toplu sözleşme metninde üniversite çalışanları yalnızca 3 başlıkta ve son derece sınırlı bir kesimi ilgilendiren konularla gündeme gelmişlerdir.

Ülkemizde faaliyet gösteren çok sayıda eğitim sendikalarında ayrı ayrı örgütlenmiş olan üniversite çalışanları ne yazık ki bugün 250 bine yaklaşan çalışan sayılarına rağmen yeterli örgütlenme bilinci sağlanamadığından, sendikalara olan inanç ve güven eksikliğinden veya farklı sebeplerden dolayı sahip oldukları gücü yeterince kullanamamakta ve günden güne devam eden sorunlar sarmalında yaşadıkları problemler ve çözümsüzlüklerle karşı karşıya kalmaya devam etmektedirler.

Elde edilen bu tespit ile yola çıkan TÜM ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI SENDİKASI ( TÜM ÜNİ-SEN ) ; başta geçerli sendikal mevzuat olmak üzere üniversite çalışanlarının hak mücadelesinde görülen eksiklikleri, yetersizlikleri gidermek, siyasi veya farklı bir oluşumun hakimiyetinden ve güdümünden uzak olarak yalnızca üniversite çalışanlarının sorunlarının çözümü, bir araya gelinmesiyle ortaya çıkacak sinerjinin çalışma hayatımızda yaşanan olumsuzluk ve zorlukların giderilmesi yönünde kullanılması için de herhangi bir konfederasyona bağlı olmaksızın bağımsız bir örgütlenme ile ülkemizdeki tüm devlet  üniversitelerini kapsayıcı, birleştirici, bütünleştirici olmak üzere 04.12.2014 tarihinde Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi çalışanları tarafından kurulmuş ve üniversite çalışanlarının gerçek temsilcisi olmak amacıyla ülke genelindeki tüm üniversitelerde örgütlenme çalışmalarını başlatmıştır. Bugün ülkemizin her ilinde faaliyette olan üniversitelerimizde halen en düşük ücretle çalışan üniversite çalışanlarının en temel sorunlarından birisi olan nakil konusunun hiçbir konfederasyon tarafından ciddi olarak gündeme getirilmemiş olması, eğitim sendikalarının üniversite çalışanlarının sorunlarıyla ne kadar ilgilendiğini gözler önüne seren basit bir örnektir. Farklı devlet kurumları ile aynı potada değerlendirilerek günden güne kayıplar yaşamaya devam eden üniversite çalışanlarının bu ve benzeri her türlü sorunlarımızın  çözüm mekanizmalarının ivedilikle harekete geçirilmesi ve üniversitelerde yıllardan beri süregelen sorunların artık giderilerek üniversite çalışanlarına hak ettikleri  kazanımların sağlanması, sendikal örgütlenmemizi sürdürdüğümüz eğitim iş kolundaki MEB ağırlıklı sendikalar içerisinde yakın, orta ve uzun vadede pek de mümkün görünmemektedir. Üniversite çalışanlarının sesinin duyurulması, sorunlarımızın giderilmesi, çözüme kavuşturulması  için tüm üniversite çalışanlarının TÜM ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜM ÜNİ-SENe katkı ve destek vereceklerine yürekten inanıyoruz.

Üniversite çalışanlarının gerçek temsilcisi olmak yolunda, üniversite çalışanlarının bağımsız ve güçlü sesi TÜM ÜNİ-SEN, hepimizin güç ve fikir birliği, hep birlikte oluşturacağımız ortak akıl ile sizlerin de destek ve katılımları, birlik ve beraberlik içinde hepimiz için daha güzel yarınlara taşıyacağımız umudumuzdur.

Gelin birlik olalım, gelin aynı çatı altında toplanalım !

Demokrasi yuvası üniversitelerimizde demokrasinin bütün kurallarının tam anlamıyla işletildiği çağdaş, aydınlık ve refah dolu yarınlar için her üniversite çalışanı arkadaşımız bizim vazgeçilmezimizdir.

En kısa zamanda birlikte olmak dileğiyle selam ve saygılarımla.

 

Mecbur BODUR

  Genel Başkan

 


187 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

YÜZBİNLERİN DESTEĞİ İLE YILLARDIR SÜREN HAYALKIRIKLIĞI... - 28/07/2019
Toplu Sözleşme sonrasında verilecek Yetki ! ye sahip çıkamayanlara anlayacakları dilden bir ders verilmesine vesile olabilecek sonuçları itibariyle ülkemize ve tüm kamu çalışanlarına hayırlı uğurlu olsun.
ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEDİK !!! - 18/07/2019
Devletin kendi alacakları için %23 güncelleme oranı belirlerken, çalışana vereceği zamları sözde %15 küsurluk rakamlar üzerinden yapması, kaşıkla verip, kepçeyle almak cambazlığıdır.
3-5 BİN KİŞİ İÇİN SENDİKA MI KURULUR ? - 27/05/2016
Geçecek zaman içerisinde hiçbir çıkar ve beklentisi olmaksızın bu harekete destek veren her bir üniversite çalışanı da, bu mücadelenin ilk adımlarında ve temelindeki varlıkları ile elde edilecek her türlü kazanımın asıl mimarları olacaklardır.
2015 TOPLU SÖZLEŞME DEĞERLENDİRMEMİZ - 15/10/2015
kamu işverenince bilinçli bir şekilde toplu sözleşme masasının kamu çalışanları açısından anlamına ve önemine gölge düşürülmüştür.