TÜM ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI SENDİKASI
" ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ BAĞIMSIZ VE GÜÇLÜ SESİ "

    • ÜNİVERSİTELERDE ÇALIŞAN İDARİ VE TEKNİK PERSONELLERİN DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI ÖDENMELİDİR !
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • http://www.facebook.com/tumunisen
  • https://www.twitter.com/@tumunisen
Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim
Hava Durumu
DEVLET MEMURLUĞU DEVLET OLMANIN GEREĞİDİR !

DEVLET MEMURLUĞU DEVLET OLMANIN GEREĞİDİR !

Saygıdeğer kamuoyumuzun malumu olduğu üzere, son günlerde sıklıkla dillendirilen ve devlet memurlarının iş güvencesine yönelik olarak devlet memurlarının işten çıkarılmalarını ve işlerine son verilmesini kolaylaştıracak bir takım düzenlemelerin yapılması gerektiği gibi gerekçelerle , 657 sayılı devlet memurları kanununun değiştirilmesini amaçlayan ve işçi memur ayrımı kalksın kamu çalışanları adıyla birleştirilsin, ayrımcılık olmasın şeklinde desteklenen söylemlerle esasen devletin ve devlet kavramının ayrılmaz unsuru devlet memurluğu kavramının ortadan kaldırılmasına yönelik girişimler , ülkemizde devlet memuru olarak hizmet veren kamu personelini tedirginliğe ve endişeye sevk etmektedir. 
Söz konusu planlama ve çalışmaların temelinde yatan gerekçe memurun işten çıkarılamaması ve amirleri tarafından istenildiği oranda performans sağlanamaması değil, siyasi iktidarların istediği kişiyi işe alıp, istemediğinin işine son verebilme yetkisine sahip olarak devlet memurluğu kavramının ortadan kaldırılarak, siyasi iktidarların memurları anlayışının getirilmesi ve yürürlüğe sokulması çabasından başka bir şey değildir. 
Zira devlet memurlarının gerek cezai işlem ve gerekse işten çıkarılmalarını içeren düzenlemeler halihazırda geçerli olan 657 sayılı DMK’nun 7. Bölümünde Disiplin uygulamaları başlığının ilgili maddelerinde bir devlet memurunun hangi hal ve koşulda hangi ceza ile cezalandırılacağı, uygulamanın nasıl yapılabileceği, hangi suça hangi cezanın uygulanabileceği ve gerekli hallerde hangi durumlarda memuriyetin sonlandırılacağı ve memurun işine ne şekilde son verilebileceği son derece anlaşılır, açık ve net bir şekilde izah edilmiş ve kanunun yürürlüğü girdiği tarihten bu yana pek çok uygulama ile de ilgili disiplin hükümleri ilgili idareler tarafından uygulanagelmiştir. Yani memurun işten çıkarılamaması diye bir şey zaten mevcut kanunda da sözkonusu değildir. Aynı şekilde yine memur hakkında uygulanacak olan özlük hakları, ödüllendirme ve diğer konulardaki her türlü ayrıntı sözkonusu kanunda açık ve net bir şekilde açıklanmış ve günümüzde de uygulanmaya devam etmektedir. 
Mevcut siyasi iktidar tarafından işbaşına geldikleri günden bu yana kamuoyu gündemine oturtulmaya çalışılan ve maalesef bir kısım sivil toplum örgütlerince de zaman zaman siyasi iktidarın görüşlerini destekler tarzda söylemlerle de savunulan 657 sayılı DMK da yapılması planlanan değişiklikler, memuru siyasi iktidarların kölesi yapmayı amaçlayan, devlet memurluğu kavramını ortadan kaldırmaya yönelik, toplumsal ve sosyolojik yıkımlarla sonuçlanacak tehlikeli ve kasıtlı bir düşünceden başka bir şey değildir. 
Bir kısım medya ve basın organlarında da memurun tatili uzayacak, performansa dayalı ücretlendirmeyle daha çok maaş alacak, az çalışan az çok çalışan çok kazanacak gibi söylemlerle hoş gösterilmeye çalışılan projenin tüm bu söylenenlerle uzaktan ve yakından ilgisi yoktur, mevcut kanunda memurun daha çok kazanmasını önleyen buna engel olan bir durum söz konusu olmamakla birlikte maalesef memurun daha çok kazanmasını arzulamayan siyasi iktidarlar mevcuttur. Memurun performansının ölçümü ve değerlendirilmesi hangi amir tarafından hangi kriterler göz önüne alınarak yapılacağı mevcut kanunda da ayrıntıları ile açıklanmış, ancak iş uygulamaya gelince liyakat esasları göz ardı edilerek, sadakat ve yandaşlık değerlendirmeleri ön plana çıkar olmuştur ki bu da mevcut kanunun eksikliğinden değil, kanunları uygulamak noktasında yetkili olan amirlerin yapmaları gereken objektif değerlendirmeleri sübjektif olarak yapmalarından kaynaklanmaktadır. 
DEVLET MEMURLUĞU DEVLET OLMANIN GEREĞİDİR. DEVLET MEMURLUĞU kavramının ortadan kaldırılmak istenmesinin arkasında yatan düşünce DEVLETİN VARLIĞINA yönelik sakat ve tehlikeli bir düşünce tarzıdır. 
DEVLET MEMURLARI devletin yaşayan canlı hafızaları ve devlet mekanizmalarının vazgeçilmez, olmazsa olmaz unsurlarıdır. 
Belli bir kısım üst düzey zümreye devlet memurluğu sıfatı verilmek ve diğer tüm personelin kamu çalışanı sıfatıyla amirinin iki dudağı arasında çalışma hayatının sürdürülmesini planlanmaya kalkışmak yalnızca DEVLET ORGANLARININ bizzat siyasi iktidarlar elinde çalışamaz hale gelmelerine sebep olmakla kalmayıp, aynı zamanda DEVLETİN ve DEVLET MEKANİZMALARININ işlerliğine, saygınlığına ve güvenilirliğine de vurulacak en büyük darbe olacaktır. 
Memurun takdir edilmesi, performansının değerlendirilmesi, mükafatlandırılması ve cezalandırılması hakkında mevcut yasadaki ilgili madde ve bölümlerde yapılabilecek güncellemeler ile devlet memurlarının bugün içinde bulundukları maddi ve manevi zorlukların giderilmesi pekala mümkün olduğu halde , dile getirilen değişiklik planlaması ile tüm bunların dışında yalnız ve sadece memurun iş güvencesinin elinden alınmak suretiyle siyasi iktidarlar elinde memuru oyuncağa dönüştürecek bir düzenlemenin kabulü ve işlerliği söz konusu bile değildir. 
MEMURLAR siyasi iktidarların değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin memurlarıdır. Memurlar, siyasi iktidarların istek ve arzularına göre değil, devletin ilke ve esaslarına göre kanunların kendilerine tanıdıkları yetki ve sorumluluklar çerçevesinde çalışmak durumundadırlar. Devletin işleyişinin asli unsuru olan Devlet memurluğu kavramının ortadan kaldırılması ne siyasi iktidarlara, ne topluma ne de devlete hiçbir fayda ve katkı sağlamayacağı gibi devlet hiyerarşisinde ve toplumsal ölçekte sonuçları tahmin edilemeyecek boyutlarda olumsuzlukları beraberinde getireceği son derece açık ve net bir şekilde ortadadır.
Siyasi iktidarlar gelip geçici unsurlar, süreçlerdir… Devlet ve devlet memurluğu ise kalıcı ve asıl unsurdur. 
Devlet memurluğu kavramı üzerinde daha fazla gereksiz ve boş tartışma ve söylemlerin sürdürülmemesi esas olarak devletimizin ve ülkemizin yararına olacaktır. Siyasi iktidarların devlet işlerini yürütmek, seçmenlerine verdikleri sözleri yerine getirmek ve projelerini gerçekleştirmek için devlete ve devlet memurlarına ihtiyaçları olduğunu unutmadan, bu gibi söylemlerle kamuoyunu gereksiz yere meşgul etmekten ve devlet memuru çalışanları tedirgin etmekten kaçınmaları gerekmektedir.

Kamuoyumuza saygıyla duyurulur.

TÜM ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI SENDİKASI
GENEL MERKEZİ

  
3612 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın